Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Raszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej

 

Raszyn, dnia 9 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE       

Wójta Gminy Raszyn 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały LVI/524/18 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej,obejmujący obszar planu w obrębie Jaworowa, którego granice wyznaczają:

1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Jaworowa;

2) od wschodu - oś istniejącej ul. Objazdowej;

3) od południa - oś istniejącej ul. Warszawskiej;

4) od zachodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Jaworowa.

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 sierpnia do 30 września  2019 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 16 września 2019 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102.

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl - Prawo lokalne - Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn - Projekty planów.

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl.,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.           

                                                                                                              

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-08-09 08:59:38
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-08-09 09:01:24
Ostatnia zmiana:2019-08-09 09:01:40
Ilość wyświetleń:124

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij