Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie ofert - Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2019 roku gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-2020"

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2019 roku gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016-
 2. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu, przewidywana liczba uczestników wyniesie 112 osób.
 3. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny, dysponujące lokalem,  aparaturą i sprzętem medycznym odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju działalności oraz spełniające warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej oraz udzielające tych świadczeń na terenie Gminy Raszyn.
 4. Oferenci mogą składać oferty dotyczące określonej liczby osób uprawnionych, o których mowa w ust. 2.
 5. Komisja konkursowa w celu realizacji zadania, określonego w ust. 1 oraz ustalenia liczby i ceny jednostkowej świadczeń udzielanych w programie, może przeprowadzić negocjacje z wybranymi oferentami.
 6. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia podpisania
  umowy przez obie strony.
 7. Umowa będzie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.
 8. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem
  umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Referacie Oświaty i Spraw
  Społecznych Urzędu Gminy Raszyn, pn. 8.00-18.00, wt- czw. 8.00-16.00, pt 8.00-14.00
  w pokoju nr 214, tel.: 022 701-77-62/63 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
  Raszyn pod adresem www.bip.raszyn.pl
 9. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn w Kancelarii ul. Szkolna 2a
  05-090 Raszyn (pok. 15, parter), w terminie do dnia 31.10.2019 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.
 10. Oferty składa się w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod
  rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu
  oferenta oraz nazwą programu.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 21.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.
 12. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn oraz zamieszczone  na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.raszyn.pl
 13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
 14. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie do 21 dni od dnia
  rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 15. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz
  przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podawania przyczyn.
 16. Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu
  dotyczącego  postępowania  konkursowego   w  trybie   określonym   w   §   12   i  13 „Regulaminu organizowania konkursu ofert" stanowiącego zał. nr 2 do Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2019 r.

Załączniki

konkurs-prof warunki uczestnictwa HPV (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o konkursie-HPV (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin organizowania konkursu-HPV (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa HPV- wzór (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
konkurs-prof formularz ofertowy HPV (67.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2019-10-17 13:46:26
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2019-10-17 13:47:27
Ostatnia zmiana:2019-10-17 13:47:47
Ilość wyświetleń:103
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij