Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Raszyn

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o konkursie ofert

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Raszyn
Nr 113/2011
z dnia 26 lipca 2011 r.

Wójt Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
woj. mazowieckie, pow. pruszkowski

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

1.       Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2011 roku programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn (łącznie 710 dzieci).

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział placówki medyczne zarejestrowane w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej lub osoby prowadzące własną praktykę lekarską, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielenia świadczeń zdrowotnych w określonej dziedzinie medycyny, dysponujące lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym odpowiadającym wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju działalności oraz spełniające warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej.

 

 1. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może realizować program od dnia podpisania umowy przez obie strony.

 

 1. Umowa może być zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2011 r.

 

 1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Raszyn, pon- czw. 8-

    

   1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn w Kancelarii ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn (pok. 15, parter), w terminie do dnia 12.08.2011 r.

    

   1. Oferty składa się w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz nazwą programu.

    

   1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się do dnia 26.08.2011 r. w siedzibie Zamawiającego.

    

   1. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn, oraz zamieszczone  na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.raszyn.pl

    

   1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

    

   1. Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

    

   1. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

    

   1. Oferentom przysługuje prawo złożenia umotywowanej skargi lub protestu dotyczącego  postępowania  konkursowego   w  trybie   określonym   w   §   11   i  12 „Regulaminu organizowania konkursu ofert" stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    

    

Metadane

Źródło informacji:Iga Lisicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iga Lisicka
Data wprowadzenia:2011-07-28 09:28:15
Opublikował:Iga Lisicka
Data publikacji:2011-07-28 09:34:55
Ostatnia zmiana:2011-07-28 09:58:53
Ilość wyświetleń:3800
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2 A, 05-090 Raszyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij