Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 7 czerwca 2018 Wójta Gminy Raszyn w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Łady.

Zarządzenie  Nr 93/2018

z dnia 7 czerwca 2018

Wójta Gminy Raszyn

 

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Łady.

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ) w związku z §16 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Raszyn: nr VII/72/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łady zarządza się, co następuje:

 

§1.

 

W związku z wygaśnięciem, na skutek śmierci, mandatu sołtysa Sołectwa Łady zwołuję na dzień 03.07.2018 godz. 18: 00 zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Łady w Szkole Podstawowej w Ładach celem dokonania wyboru uzupełniającego.

1. Sołtys wybierany jest zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.  

 

§2.

 

Wyboru uzupełniającego sołtysa Sołectwa Łady dokonuje się na zasadach określonych w Statucie Sołectwa Łady przyjętego Uchwałą Nr VII/72/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie Statutu Sołectwa Łady.

 

§3.

 

Treść niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Sołectwa Łady, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Zarządzenie 1 (18.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Ziętara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Ziętara
Data wprowadzenia:2018-06-07 12:18:48
Opublikował:Marcin Ziętara
Data publikacji:2018-06-07 12:19:11
Ostatnia zmiana:2018-06-07 12:19:24
Ilość wyświetleń:618